Call: 0123456789 | Email: info@example.com

cropped-lhoo.pngHvad mener De Danske Folkeskoleelever?
De Danske Folkeskoleelever er en nyopstartet interesse- og elevorganisation, som prøver på at inddrage alle de danske folkeskoleelever i et fællesskab, og gøre folkeskolen til et godt sted at være – for alle.
Vi kæmper imod lange skoledage, vikarer uden læreruddannelse.
Kender du følelsen af at sidde i et klasselokale, hvor der er dårlig udluftning, hvor dine lærere er umotiverede og du ikke lærer noget?

Elevdemokrati og elevindflydelse
De Danske Folkeskoleelever går vi ind for elevdemokrati, og klasser hvor eleverne bliver spurgt til råds af lærerne, og lærerne bliver spurgt til råds af eleverne – vi kæmper også for bedre elevråd, og viden om hvad et elevråd har adgang til – og krav på.

Karakterer og evaluering
I den danske folkeskole begynder man at få karakterer i 8. klasse, og vi vil have, at alle klassetrin på en individuel måde finder ud af hvordan man udgiver karakterer til eleverne – lærerne skal altså være bedre til at udgive en karakter på et grundlag – læreren skal fortælle eleven hvad grundlaget er for karakteren.

Klassestørrelse
Vi hos De Danske Folkeskoleelever vil have, at der max. er 20 elever pr. klasse, så undervisningen forbliver proffesionel, og den enkelte lærer har mere tid til at hjælpe den enkelte elev.

Kantineordning
Vi kæmper for, at hver skole i Danmark sørger for en kantineordning, der siger at alle elever får gratis og ernæringsrig mad.

Motionerende undervisning
De Danske Folkeskoleelever kæmper for, at eleverne får en undervisning med en spændende form for undervisning, i form af fx aktivitetslege eller sammenholdslege, som indeholder lærerigt materiale

Mobning
De Danske Folkeskoleelever kæmper for, at der bliver taget hårdt op omkring mobning, da vi i Danmark har 11% folkeskoleelever, der bliver mobbet.
Vi have et mobberen skal sættes i et elevregister og bortvises var skolen, hvis vold er indblandet.

Nationale test
De Danske Folkeskoleelever mener, at den nationale test skal afskaffes – undersøgelser viser, at den nationale test ikke viser den enkelte elevs rigtige karakter.

Naturfag
Vi kæmper for naturfagsprøverne, da det giver eleverne et større overblik over hvordan fysik, kemi, geografi og biologi hænger sammen i flere forstande.

Religionsundervisning
Religionsundervisningen skal lærer eleverne mere om forskellige religioner, da vi også kæmper for at indvandrere med andre religionske baggrunde kommer ind i danske folkeskoleklasser – det vil give de etnisk danske elever en større tryghed.

Samfundsfag
De Danske Folkeskoleelever mener ikke, at samfundsfag bliver prioriteret højt nok i den danske folkeskole – vi mener, at eleverne burde lære mere om samfundet, og forskellige politiske retninger og eventuelt uddannelser man kan finde i Danmark.

16 års valgret
Mennesker er i gennemsnit 16.1 år, når man de går ud af folkeskolen, og det vil sige at man faktisk har overstået den lovpligtige uddannelse man skal tage – derfor kæmper vi for 16 års valgret.